Escut

Tradicionalment, l'escut del nostre poble s'ha representat amb un mas dalt d'un turó o pujol en companyia d'un arbre.

El 29 de febrer de 1996 l'ajuntament acordà acollir-se a l'assistència d'assessorament i eleboració de l'escut i la bandera municipal, segons les normes de l'heràldica. L'any següent, el 1997, segons aquesta "normalització heràldica", l'escut municipal quedà definit de la manera següent:

(...) escut caironat: d'or, un mont de sable movent de la punta, somat d'un mas d'atzur obert. Per timbre, una corona mural del poble.

Subscriure a
Menu

Menú principal