Noticies

28/05/2024
PREINSCRIPCIONS LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE MASPUJOLS Llistat de punts provisionals
15/05/2024
De conformitat amb les previsions efectuades a l'article 133.1 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració...
09/05/2024
L'Institut Fontanelles de les Borges del Camp agraeix a l’Ajuntament de Maspujols la seva col·laboració en la realització del taller Entenent els efectes de la pornografia en la vida real a 2n ESO i Què són les violències sexuals a 3r ESO. Són tallers de sensibilització per donar a conèixer la...
09/03/2024
Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública, es duu a terme una consulta...
06/03/2024
L'Ajuntament de Maspujols ha publicat les bases per l'atorgament de la llicència d'us privatiu del bar per un any ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal. Les instàncies i la resta de documentació s'ha de tramitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Maspujols: Instància...
04/03/2024
Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta...
27/02/2024
Bases pel procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per seleccionar la per persona que ha d'ocupar una plaça de peó en règim laboral temporal i per poder cobrir una jubilació parcial. Instància Llista admesos i exclosos Decret anul·lació borsa
24/10/2023
Es comunica que ja es pot demanar permís de cremes de restes vegetals agrícoles fins al 14 de març de 2024. Només podran sol·licitar el permís les persones que tinguin una explotació agrària i estiguin subjectes a la declaració agrària (DUN). En cap cas es poden cremar restes de jardineria o restes...
28/07/2023
Programa
15/06/2023
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge/ssa de Pau substitut/a. D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir...

Pàgines

Menu

Menú principal