Noticies

30/12/2021
Per Acord de ple de data 14/12/2021 es va aprovar inicialment el Projecte d'execució per la renovació dels serveis i pavimentació del carrer de Baix, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones interessades...
17/12/2021
Programa d'actes i activitats per les festes de Nadal Bones festes a tothom! PROGRAMA
01/12/2021
Ja tenim aquí el casal de Nadal. Per més informació us podeu posar en contacte amb CapiCua aquí /sites/pilot/files/recursos/Noticies/diptic_casal_de_nadal_maspujols_2021.pdf
11/10/2021
L'Ajuntament de Maspujols té la necessitat de realitzar les obres de reforma interior del bar de la piscina municipal, per tal de donar compliment a la normativa obligatòria per als serveis de pública concurrència i sobretot fent-los accessibles evitant barreres arquitectòniques. Aquesta actuació...
06/10/2021 Actualitat
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau titular i/o el substitut. D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria...

Pàgines

Menu

Menú principal