Convocatòria plaça jutge/ssa substitut/a

15/06/2023

Convocatòria plaça jutge/ssa substitut/a

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge/ssa de Pau substitut/a.
D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut del terme municipal de Maspujols i, s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit d’acord amb el model de sol·licitud de selecció adjunta i tramitar-ho a través de la instància genèrica de la seu electrònica de l'ajuntament: 
Termini presentació sol·licituds: 13 de juliol de 2023
 
 
 
 
 
Menu

Menú principal