Informació sobre la vespa asiàtica

31/05/2023

Informació sobre la vespa asiàtica

Informarció per aquest mes de maig fins al juny cal estar atents i revisar els llocs amb l'objectiu de detectar nius embrionaris i vespers primaris, i evitar un niu secundari i reduir així la proliferació de la vespa asiàtica. 

 

Protocol d’actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica (Vespa velutina)

Vespers i altres nius de vespres

Emplaçament dels vespers de la vespa asiàtica

Cicle biològic de la vespa asiàtica

 

Identificació tipologia de nius/vesper

 

Cal diferenciar molt bé un niu embrionari d'un vesper primari. Per poder fer la identificació us informem de les principals característiques de:

 

Nius embrionaris

Llocs: zones protegides dels edificis, magatzems, porxos i altres construccions humanes, forats naturals, entre d'altres 

Grandària: petita, com una pilota de tenis

Retirada: cal fer la retirada a la nit per capturar la reina i obreres al seu interior. Si es realitza la retirada durant el dia, és molt probable que quedi a l'exterior un nombre important d'obreres que es posin a construir un o diversos nius petits, el que generarà més alarmisme

Mètodes: aplicació d'aerosol dirigit a l'entrada del niu fins que els individus morin en el seu interior

 

Vespers primaris

Llocs: zones protegides dels edificis, magatzems, porxos i altres construccions humanes, forats naturals, entre d'altres 

Grandària: més gran que una pilota de tenis

Retirada: Si el niu embrionari ha evolucionat a vesper, les vespes obreres poden defensar activament la colònia de qualsevol amenaça, per aquest motiu caldrà extremar les precaucions i la seva neutralització requerirà l'actuació de professionals preparats.

La retirada també cal fer-la de nit.

Menu

Menú principal