Reglament piscina municipal

15/05/2024

Reglament piscina municipal

De conformitat amb les previsions efectuades a l'article 133.1 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’aprovació del reglament de funcionament de les piscines municipals de Maspujols, es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Maspujols , amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives del municipi.

Anunci consulta pública

Esborrany reglament piscina municipal

Menu

Menú principal