ATORGAMENT LLICÈNCIA BAR PISCINA

06/03/2024

ATORGAMENT LLICÈNCIA BAR PISCINA

L'Ajuntament de Maspujols ha publicat les bases per l'atorgament de la llicència d'us privatiu del bar per un any ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal.

Les instàncies i la resta de documentació s'ha de tramitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Maspujols: Instància genèrica

Decret

Anunci

Plecs de clàusules


Termini de presentació de sol·licituds: 28 de març de 2024 a les 23.59 h

Menu

Menú principal