Estudi de Mobilitat Urbana

Per Acord de ple, de data 28 de juny de 2022, es va aprovar definitivament l’Estudi de Mobilitat Urbana, redactat per Seare Reus Enginyeria SL, amb un pressupost de 15.417,69 euros.
 

Estudi de Mobilitat Urbana

Subscriure a
Menu

Menú principal