Història

En els seus inicis la història de Maspujols està lligada a un altre nucli de població: Rocabruna. Sembla que durant força temps vam coeixistir, de fet, trobem notícies de tots dos nuclis durant l'època medieval, però després sembla que hi ha la identificació amb un del sol: Maspujols. Aqeust forma part del terme de l'Aleixar fins que a finals del segle XVI es converteix en municipi independent. Aquest fet és ratificat. 
  
Maspujols es converteix en municipi independent fins a del segle XVI i és ratificat l'any 1629, segons una sentència del Duc de Cardona on s'especifiquen els límits del terme, els quals són els mateixos que ja tenia concedits per la Carta de donació de 1175 d'Alfons i la reina Sança a Berenguer d'Oms i a la seva muller Guillermina de la terra de Rocabruna.

El poble s'anà formant al voltant del mas Pujol, que és una masia senyorial documentada ja l'any 1303, i habitada pels seus propietaris Guillem Pujol i la seva muller Guillermina. En formar-se el comtat de Prades l'any 1324 el terme de Maspujols en formarà part. El senyor feudal era Ramon Berenguer.

Molt a prop del poble, a la partida anomenada Gomandí, s'hi han trobat restes d'una vila romana.
Cal destacar l'època del segle XVIII, ja que fou un dels primers nuclis en destil·lar aiguardent, encara avui conservem com a tpònims l'olla de cal Pujol i l'olla de cal Barenys. També, durant el segle XIX fou important la participació d'alguns vilatans en les guerres carlines.

El poble va arribar a acollir més de 600 habitants el segle XVIII i XIX per baixar fins a 400 a meitat del segle XX. Al tombant del segle XXI ha superat novaments els 600 habitants.

Subscriure a
Menu

Menú principal