Contractació de l'obra "Reforma interior del bar de les piscines municipals de Maspujols"

11/10/2021

Contractació de l'obra "Reforma interior del bar de les piscines municipals de Maspujols"

L'Ajuntament de Maspujols té la necessitat de realitzar les obres de reforma interior del bar de la piscina municipal, per tal de donar compliment a la normativa obligatòria per als serveis de pública concurrència i sobretot fent-los accessibles evitant barreres arquitectòniques. Aquesta actuació preveu també adequar, encara que sigui mínimament, la part destinada a la cuina.

Més informació a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=89251090

Menu

Menú principal