Cria d'aus per autoconsum

23/02/2022

Cria d'aus per autoconsum

Informem que el 10 de febrer de 2020, el LCV d’Algete, ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1 en una cigonya localitzada a Lleida (Segrià), posteriorment hem fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).


Amb la notificació d’aquest darrer focus, s’han confirmat a Catalunya un total de 3 focus en aus silvestres: 2 al Segrià (Soses i Lleida) i 1 a l’Alt Empordà (Castelló d’Empúries). Arran d’aquesta situació, es demana a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.


Paral·lelament, el Cos d’Agents Rurals cercarà particulars amb tinença d’aus de corral no registrades a partir de les quals s’han localitzat i informat sobre la necessitat de registrar les gallines i els requeriments que han de complir en matèria de bioseguretat.


Arran d’aquesta cerca, s’estan localitzant nombroses explotacions d’aus de corral d’autoconsum encara no registrades. Així mateix, us recordem els requeriments d’aquestes granges i de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.


Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:
- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
- Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 diesconsecutius, sense causa justificada.
- Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
- Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar(tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi delcap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa,lesions hemorràgiques, etc).


Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.


Us adjuntem el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.
 

Menu

Menú principal