Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Maspujols

L’objecte d’aquest document és l’elaboració del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Maspujols que va ser aprovat definitivament el 16 de maig de 2022.
En aquest cas el present document s’emmarca en l’assistència tècnica per part de la Diputació de Tarragona als ajuntaments de menys de 10.000 habitants per a la redacció del mateix, segons preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

Memòria i plànols

Cartell "Esteu protegits contra el foc? 

Trobareu informació  sobre la creació de les franges de protecció contra incendis forestals de 25 m d'amplada al voltant de les urbanitzacions i habitatges aïllats

Disposeu de més informació clicant aquí

Cal recordar que el risc de les zones d'interfase urbana-forestal es tracta de les àrees de vegetació que voregen assentaments urbans, edificacions o instal·lacions són les anomenades 'zones d'interfase urbana-forestal', i tenen un risc elevat de patir un incendi forestal per les seves característiques. Moltes edificacions (masies, cases aïllades, segones residències i urbanitzacions), s’ubiquin en indrets rodejats de forests. Aquesta morfologia urbanística ha ocupat l’espai proper a la massa forestal, desenvolupant un entorn de risc, tant per la possibilitat de produir ignicions per la proximitat de l’urbà al bosc, com per la probabilitat de patir un incendi forestal per l’exposició i la proximitat del bosc a l’estructura urbana.

 

Subscriure a
Menu

Menú principal