Societat de Caçadors Ermita de Sant Antoni

Al mes de novembre de l'any 1968 ja començaren a Maspujols les primeres reunions i treballs amb la finalitat de crear al nostre poble una societat de Caçadors amb l'objectiu de practicar l'esport de la caça entre els seus associats, però fins l'any següent no foren aprovats els seus estatuts d'una manera oficial.

Poc temps després es procedi a ordenar tot el referent al vedat del terme, per a protegir la caça i els caçadors.

Un dels avantatges de l'existència del vedat de caça en una zona determinada, a part de preservar el terreny, és que no tothom té dret a anar-hi a caçar, evitant així, la massificació i proliferació de caçadors foranis al terme.

Els integrants de la primera junta foren: Pere Mas Segura, president; Francisco Llauradó Llauradó, sostpresident; Manuel Fornos Rosell, secretari; Carles Llauradó Llauradó, tresorer; juntament amb Anton Mas Salvat, Avelí Anglés Salvat, Salvador Llauradó Llauradó i Miguel Sánchez Cayuela, vocals.

Una de les activitats que actualment porta a terme la societat és la repoblació de conills i perdius, naturalment amb fins interssats, ja que en temps de caça aquestes espècies es podrien posar en perill d'extinció.

També cal recordar que en diverses ocacions, l'entitat ha destinat ajuts econòmics per a l'arranjament de camins del terme, i per la Festa Major, tot organitzant campionats locals de tir al plat. La seva seu social és a carrer Sant Roc, núm. 4, a la Casa de Cultura.

En el moment de la fundació, l'entitat estava formada per 18 socis. Actualment en són 66.

Tots els anys, com a cloenda de la temporada de caça, té lloc un dinar de germanor entre tots els membres de la societat.

Subscriure a
Menu

Menú principal