Cultura - Diverses actuacions equipaments culturals 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Maspujols una subvenció de 25.000,00 €, corresponent a la convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interés ciutadà, ens béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

 

Menu

Menú principal