Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestalsl

L’objecte d’aquest document és l’elaboració del plànol de delimitació de mesures de prevenció
dels incendis forestals del municipi de Maspujols.


En aquest cas el present document s’emmarca en l’assistència tècnica per part de la Diputació
de Tarragona als ajuntaments de menys de 10.000 habitants per a la redacció del mateix,
segons preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en
terrenys forestals.

L’objecte d’aquest document és l’elaboració del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Maspujols. En aquest cas el present document s’emmarca en l’assistència tècnica per part de la Diputació de Tarragona als ajuntaments de menys de 10.000 habitants ...
Subscriure a
Menu

Menú principal