Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Maspujols

L’objecte d’aquest document és l’elaboració del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Maspujols.
En aquest cas el present document s’emmarca en l’assistència tècnica per part de la Diputació de Tarragona als ajuntaments de menys de 10.000 habitants per a la redacció del mateix, segons preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

Memòria i plànol

Menu

Menú principal